Kategoria: IYKO

Znaczenia i rozkłady wyroczni IYKO / IYKO meanings and spreads

IYKO – rozkłady kwadratowe – square reading examples ?>

IYKO – rozkłady kwadratowe – square reading examples

 IYKO Square Reading – past present future. Center is the significator which you choose before draw the rest of IYKOs.  IYKO rozkład kwadratowy – przeszłość teraźniejszość przyszłość. Centrum to sygnifikator, który wybierasz przed losowaniem reszty IYKOn. ***  What my trip to … will teach me?  Czego nauczy mnie podróż do… ?  Bird as a significator of traveling. Now you don’t feel your trip is good idea. The Button is the lost hope. You look through the closed Window. Afraid of the…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this
IYKO w przykładach – reading examples ?>

IYKO w przykładach – reading examples

 Below you can find „3 IYKO reading” examples. The middle IYKO is always most important. It connects or separates the outside IYKOs. Poniżej znajdziesz przykłady czytania z trzech IYKOn. Środkowa zawsze jest najważniejsza. Łączy lub dzieli te skrajne.  I would like to know what I will achieve this summer  Chciał bym wiedzieć, co osiągnę tego lata  Tune, Horseshoe, Feather Looks like you will have artistic, busy summer. Tune is a symbol of artistic activity. Not only music. Maybe painting or…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this
IYKO rozkład kwadratowy – square spread ?>

IYKO rozkład kwadratowy – square spread

 Wybierz IYKOnę, która będzie reprezentować twoje pytanie i połóż ją na stole. W tym przypadku jest to Moneta – pytamy o finanse. Dla uczuć było by to oczywiście Serce. Dla podróży np Ptak albo Strzała. Gdy pytamy o konkretną osobę: kobieta Księżyc, Stokrotka – mężczyzna Kot, Słońce. Nauka, zdobywanie wiedzy: Pióro. Praca: Podkowa. Wyjmij z woreczka jeszcze osiem IYKOn i ułóż je wokół. Zacznij od lewego górnego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Lewa strona to przeszłość, prawa przyszłość, środek…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this
Grupy – Groups IYKO ?>

Grupy – Groups IYKO

 IYKOny można podzielić na kilka grup. Niektóre pasują do kilku kategorii. Np Ptak reprezentuje żywioł powietrza, ale także krótki okres czasu.  IYKOs in groups. Some IYKOs fit to more than one category. For example the Bird is air element, but also short time. Wiecej o IYKO – More about IYKO Najedź kursorem na IYKOnę – Hover over the IYKOn Pory roku – Seasons Żywioły – Elements Czas – Time   Człowiek – Human Kobieta – Woman, Mężczyzna – Man Zawody – Occupation Dom…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this
Znaczenia IYKO – IYKO meanings ?>

Znaczenia IYKO – IYKO meanings

 Proste hasła, których rozwinięcie można znaleźć w dołączonej do Wyroczni książeczce. W kolejnych postach będą rozkłady.  Simple keywords. More explanations you can find in the booklet attached to the Oracle. Next posts will be about spreads. Wiecej o IYKO – More about IYKO CHMURA – CLOUD Zła pogoda, trudne czasy. Bad weather, difficult times. DZIURKA OD KLUCZA KEYHOLE Obcy świat, którego się obawiamy. Strength world we are afraid of. FURTKA – GATE Wyjście, podróży początek. Exit, journey’s beginning. GUZIK –…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this