Diabeł – Devil ?>

Diabeł – Devil

pl Diabeł w tarocie. Oznacza nałogi, hazard, uzależnienia, skrajny materializm…
Wolę jednak o nim myśleć inaczej. Inteligencja, zaradność, zdrowy egoizm.
Nie jest skory do przysług, ale jeśli coś mu się opłaca, nie zawiedzie ;)

pl Devil in the Tarot. He means addictions, gambling addiction, extreme materialism …
But I prefer to think of him differently. Intelligence, resourcefulness, healthy selfishness.
He is not prone to favors, but if anything pays off, he does not disappoint you ;)

15-diabel

Podziel się / Share this
Comments are closed.