Grupy – Groups IYKO ?>

Grupy – Groups IYKO

pl IYKOny można podzielić na kilka grup. Niektóre pasują do kilku kategorii. Np Ptak reprezentuje żywioł powietrza, ale także krótki okres czasu.
en IYKOs in groups. Some IYKOs fit to more than one category. For example the Bird is air element, but also short time.

Wiecej o IYKO – More about IYKO

Najedź kursorem na IYKOnę – Hover over the IYKOn

Wiosna - Spring Lato - Summer Lato - Summer Jesień - Autumn Jesień - Autumn Zima - Winter
Pory roku – Seasons

Woda - Water Woda - WaterPowietrze - Air Ziemia - Earth Ogień - Fire
Żywioły – Elements

Dzień - Daytime Noc Czekanie - Night Waiting Noc - Night Noc Trudny czas - Night Dificult time Szybko Krótko - Fast Short time Szybko Daleko - Fast Far away Powoli - Slow Gwałtownie - Suddenly
Czas – Time

 
Człowiek – Human

Kobieta - Woman Młoda kobieta - Young woman Mężczyzna - Man Mężczyzna - Man
Kobieta – Woman, Mężczyzna – Man

Szef - Leader Artysta - Artist Pisarz Nauczyciel - Writer Teacher Rzemieślnik - Craftsman
Zawody – Occupation

Okno - Window Płot - Fence Furtka - Gate Klucz - KeyDziurka od klucza - Keyhole Kot Przyjaciel Domownik - Cat Friend Inmate
Dom – Home

Podziel się / Share this
Comments are closed.