IYKO w przykładach – reading examples ?>

IYKO w przykładach – reading examples

en Below you can find „3 IYKO reading” examples. The middle IYKO is always most important. It connects or separates the outside IYKOs.
pl Poniżej znajdziesz przykłady czytania z trzech IYKOn. Środkowa zawsze jest najważniejsza. Łączy lub dzieli te skrajne.

en I would like to know what I will achieve this summer
pl Chciał bym wiedzieć, co osiągnę tego lata
IYKO
en Tune, Horseshoe, Feather
Looks like you will have artistic, busy summer. Tune is a symbol of artistic activity. Not only music. Maybe painting or acting. You know better. Horseshoe is work giving good results. Feather is knowledge. So… by work you acheeve the skils in some artistic field :)
pl Nuta, Podkowa, Pióro
Wygląda na to, że będziesz mieć artystyczne, zajęte lato. Nuta to symbol aktywności artystycznej. Nie tylko muzyki. Może malowanie albo aktorstwo. Ty wiesz najlepiej. Podkowa to praca dająca dobre efekty. Pióro to wiedza. Zatem… przez pracę nabędziesz zdolności na polu sztuki :)

*****
en I would like to know what influences will be most important for me to use for planning my way through the next 3-4 months
pl Chciała bym wiedzieć jakie wpływy będą najbardziej dla mnie istotne przy planowaniu mojej drogi na najbliższe 3-4 miesiące
IYKO
en The sharp Arrow in the middle may hurt you if you don’t care more about yourself. The Moon – female matters – is separated from the Leaf – the health. Also the Arrow means, something is happening too fast. And the Moon and Leaf are from natural world. Stay close to the Nature, to that part which is good for you.
pl Ostra Strzała w środku rozkładu. Może cię zranić jeśli nie będziesz ostrożna. Księżyc – damskie sprawy – jest oddzielony od Liścia – zdrowie. Strzała oznacza też coś, co wydarzy się zbyt szybko. Księżyc i Liść pochodzą ze świata natury. Bądź blisko natury. Tej części, która jest dobroczynna dla ciebie.

*****
en Are things going to get better?
pl Czy rzeczy idą ku dobremu?
IYKO
en IYKO says you are separated from the community. This is what makes you sad. Think, what is the Fence between you and other people. They are favoring you (the Crop bends to you – the Chalice). But in some way you can not be the part of this community. Decision is yours. Jump over the fence or go some other way.
pl IYKO mówi, że jesteś odseparowany od społeczności. To cię smuci. Zastanów się, co stoi między tobą i innymi ludźmi. Jesteś lubiany (Kłos skłania się ku tonie – Puchar). Ale w jakiś sposób nie możesz być częścią tej grupy. Decyzja należy do ciebie. Przeskoczyć Płot czy poszukać innej drogi.

*****
en I was wondering how does the near future look like for me and my friend romantic way
pl Zastanawiam się, jak będzie wyglądać niedaleka przyszłość moja i mojego przyjaciela w sensie romantycznym
IYKO
en Pretty exciting! Middle IYKO the Apple is temptation. What to choose: far travel (the Arrow) or letters full of poems (the Tune). Let’s figure it out, how to have everything ;)
pl Całkiem ekscytująco! Środkowa IYKOna Jabłko mówi o pokusach. Co wybrać: daleką podróż (Strzała) czy listy pełne wierszy (Nuta). Albo wykombinować jak mieć jedno i drugie ;)

Podziel się / Share this
Comments are closed.