Kompilacje – Compilations ?>

Kompilacje – Compilations

pl Zaczęło się od karty 9 Pucharów z talii Tarot of Trees. Nie wiedziałam, co o niej myśleć. Wyjęłam więc tę kartę z innych posiadanych tarotów. W tamtej chwili / grudzień 2015 / miałam ich osiem. Pomysł ten okazał się bardzo pomocny w rozumieniu karty. I jak widać na zestawieniu poniżej, może ona mieć wiele znaczeń :)

 • Vampyres Tarot – Spełnienie pragnień
 • Hidden Realm – Zaspokojenie pragnienia, po prostu woda
 • Dark Grimoire – Znów zaspokojenie pragnienia, ale również odpoczynek w samotności
 • Tarot of Trees – Zasłużony odpoczynek, radość ze zgromadzonych dóbr
 • Paulina Tarot – Kobieta z kotem. Niby szczęśliwa, ale samotna
 • Lunatic – Mam, a teraz planuję co z tym zrobić ;)
 • Fairy Lidhts – Uwolnij swoje najskrytsze pragnienia

en Tarot of Trees, 9 of Cups. That was the begining. I din’t know what to think about it. So, lets see the other decks I own / December 2015 /. This idea turned out to be very helpful with understanding of the card. And as you can see below, it can have many meanings.

 • Vampyres Tarot – The fulfillment of desires
 • Hidden Realm – Satisfy thirst, just water
 • Dark Grimoire – Again satisfy thirst, but also rest in solitude
 • Tarot of Trees – Deserved rest, the joy of accumulated goods
 • Paulina Tarot – A woman with a cat. Apparently happy, but lonely
 • Lunatic – I have, and now plan what to do;)
 • Fairy Lidhts – Unleash your deepest desires

9 Pucharów - 9 of Cups

Podziel się / Share this
Comments are closed.