Middia Lenormand ?>

Middia Lenormand

pl Madame Lenormand wróżyła takim sławom jak Napoleon czy car Aleksander. Nie jest autorką kart do wróżenia, ale od jej imienia pochodzi nazwa. Podstawowa talia składa się z 36 kart.
Moim planem było narysować i opublikować własną talię z książeczką.
Udało się :)

Start marzec 2015 – Finał kwiecień 2016 :)

Podstawowe materiały:
szary papier, ołówek, biała i zgniło-zielona kredka, węgiel.
Oryginały mają format A4.

Karty dostępne w rozmiarach 63×89 mm oraz 45×63 mm.
Obrus do Wielkiej Tablicy wymiary: 61×61 cm oraz 48×48 cm.

KARTY MOŻNA KUPIĆ NA ETSY LUB BEZPOŚREDNIO U MNIE POPRZEZ E-MAIL, FACEBOOK ALBO SKYPE: middia.net

Cennik z złotówkach


en Madame Lenormand was fortune teller for such famous people as Napoleon and Tsar Alexander. She is not the author of cards for divination, but they are named like she.
The main deck consists of 36 cards. My plan was to draw and publish my own deck with the booklet.
It is done :)

Start March 2015 – Finish April 2016 :)

Materials I used:
grey paper, pencil, white and olive color pencil, charcoal.
Drawings are A4 size.

Two Card sizes available. 63×89 mm (2.5×3.5″) and 45×63 mm (1.8×2.5″).
Grand Tableau spread cloth (English, Polish or French):
61×61 cm (24×24″) and 48×48 cm (18.9×18.9″).

WHERE TO BUY: ETSY, E-MAIL, FACEBOOK OR SKYPE: middia.net

Middia Lenormand

Kliknij Rysunek by przeczytać opis – Click the Pictures to read the meaning

Oryginalna talia Lenormand składa się z następujących kart:

1 Jeździec, 2 Koniczyna, 3 Statek, 4 Dom, 5 Drzewo, 6 Chmury, 7 Żmija, 8 Trumna, 9 Kwiaty, 10 Kosa, 11 Rózgi, 12 Ptaki, 13 Dziecko, 14 Lis, 15 Niedźwiedź, 16 Gwiazdy, 17 Bocian, 18 Pies, 19 Wieża, 20 Ogród, 21 Góra, 22 Drogi, 23 Myszy, 24 Serce, 25 Pierścionek, 26 Książka, 27 List, 28 Pan, 29 Pani, 30 Lilie, 31 Słońce, 32 Księżyc, 33 Klucz, 34 Ryby, 35 Kotwica, 36 Krzyż

Original Lenormand Deck all cards:

1 Rider, 2 Clover, 3 Ship, 4 House, 5 Tree, 6 Clouds, 7 Viper, 8 Coffin, 9 Flowers 10 Scythe, 11 Whip, 12 Birds, 13 Child, 14 Fox, 15 Bear, 16 Stars, 17 Stork, 18 Dog, 19 Tower, 20 Garden 21 Mountain 22 Roads, 23 Mice, 24 Heart, 25 Ring, 26 Book, 27 Letter, 28 Man, 29 Lady, 30 Lilies, 31 Sun, 32 Moon, 33 Key, 34 Fish, 35 Anchor, 36 Cross

Zapraszam do śledzenia aktualności
Visit my profiles 

>> Instagram <<   >> Facebook <<  

Podziel się / Share this