01 – Przybysz / Newcomer ?>

01 – Przybysz / Newcomer

PrzybyszOryginalnie Jeździec
Originally Rider

Postać, która pojawia się znikąd, niezapowiedziana. Zwiastuje zmiany. Zmiany, których formy nie potrafimy przewidzieć ani sobie wyobrazić. W każdym razie na pewno nadejdą. Oznacza również wiadomość.
A character who appears out of nowhere, unannounced. Heralds changes. The changes, which forms we can not predict or imagine. In any case, surely they come. It also means the message.

Symbol klasycznych kart 9 Kier
Classic cards 9 of Hearts

>> 2016-02-04 <<

Podziel się / Share this