Tag: Aminism

Diabeł – Devil ?>

Diabeł – Devil

Diabeł w tarocie. Oznacza nałogi, hazard, uzależnienia, skrajny materializm… Wolę jednak o nim myśleć inaczej. Inteligencja, zaradność, zdrowy egoizm. Nie jest skory do przysług, ale jeśli coś mu się opłaca, nie zawiedzie ;) Devil in the Tarot. He means addictions, gambling addiction, extreme materialism … But I prefer to think of him differently. Intelligence, resourcefulness, healthy selfishness. He is not prone to favors, but if anything pays off, he does not disappoint you ;)

Podziel się / Share this