Znaczenia IYKO – IYKO meanings ?>

Znaczenia IYKO – IYKO meanings

pl Proste hasła, których rozwinięcie można znaleźć w dołączonej do Wyroczni książeczce.
W kolejnych postach będą rozkłady.
en Simple keywords. More explanations you can find in the booklet attached to the Oracle.
Next posts will be about spreads.

Wiecej o IYKO – More about IYKO

CHMURA – CLOUD
Zła pogoda, trudne czasy.
Bad weather, difficult times.
DZIURKA OD KLUCZA
KEYHOLE
Obcy świat, którego się obawiamy.
Strength world we are afraid of.
FURTKA – GATE
Wyjście, podróży początek.
Exit, journey’s beginning.
GUZIK – BUTTON
Drobiazg, zguba.
Trifle, lost thing.
GWIAZDY – STARS
Sprawy odległe, mnogość, noc.
Far away, multitude, night.
JABŁKO – APPLE
Kuszenie, jedzenie, jesień, zbiory.
Temptation, eat, autumn, harvest.
KIELICH – CHALICE
Świętowanie, obfitość, zaspokojenie pragnienia.
Celebration, abundance, fulfilled desires.
KŁOS – CROP
Społoczność, mnogość, jesień zbiory.
Community, multiplicity, autumn, harvest.
KLUCZ – KEY
Pytanie, odpowiedź, zagadka.
Question, answer, puzzle.
KORONA – CROWN
Dominacja, awans, brzemię.
Dominance, promotion, burden.
KOT – CAT
Czyni dom kompletnym. Przyjaciel.
House with the Cat is Home. Friend.
KSIĘŻYC – MOON
Noc, tajemnica, czekanie.
Night, mystery, waiting.
LIŚĆ – LEAF
Delikatność, lato, natura, zdrowie.
Delicacy, summer, nature, health.
MONETA – COIN
Masz czego chcesz. Materializm.
You have what you want. Materialism.
NUTA – TUNE
Wszystko o artystach. Harmonia w życiu.
Everything about the artists. Harmony of life.
OKNO – WINDOW
Nie zamykaj się całkiem przed śwaitem.
Do not close yourself completely.
OKO – EYE
Miej oczy szeroko otwarte.
Keep your eyes open.
PIÓRO – FEATHER
Wiedza, lekkość, zawody pisarskie.
Knowledge, light weight, careers in writing.
PŁOT – FENCE
Tędy nie przejdziesz. Przeszkody.
Don’t go this way. Obstacle.
PODKOWA – HORSESHOE
Los w twoich rękach. Sukces. Praca.
Fate in your hands. Success. Work.
PTAK – BIRD
Powietrze, pozostać w ruchu, krótka podróż.
Air, staying in motion, short trip.
RĘKA – HAND
Pomoc, człowiek, umowa, powitanie.
Help, human, agreement, welcome.
RYBA – FISH
Woda, jedzenie, wzrost, zysk, zdrowie.
Water, food, growth, income, health.
SERCE – HEART
Wszystko o uczuciach.
Everything about feelings.
SŁOŃCE – SUN
Pozytywny bieg zdarzeń. Lato.
The positive course of events. Summer.
STOKROTKA – DAISY
Wiosna, gratulacje, młoda kobieta.
Spring, congratulations, young lady.
STRZAŁA – ARROW
Szybkość, ostre przedmioty, dynamizm.
High speed, sharp objects, dynamism.
UCHO – EAR
Nadstaw ucho, plotki, wieści.
Prick the ear, rumors, news.
WĄŻ – SNAKE
Ziemia, instynkt, cierpliwość, nielojalność.
Earth, instinct, patience, disloyalty.
ZAPAŁKA – MATCH
Ogień, gniew, ciepło, niecierpliwość.
Fire, anger, heat, impatience.
Podziel się / Share this
Comments are closed.