IYKO Skrypt – Charm ?>

IYKO Skrypt – Charm

plIyko CharmKoleżanka poprosiła o skrypt wzmacniający skupienie i niwelujący odkładanie rzeczy na potem :)
Oko i Wąż -> Widzisz cel i widzisz w nim to, co najistotniejsze. Wąż to czysta natura. Instynkt. Czujny, cierpliwy.
Dłoń, Podkowa, Strzała -> Masz pracę do wykonania. Twoimi rękami. Strzała nie pozwoli Ci zwlekać.
Kliknij foto by powiększyć i pobrać.

enFriend asked me for a charm. Keep focus and stop procrastination :)
Eye and Snake -> You see the target and you see in it the most important thing. The Snake is a pure nature. Instinct. He is watchful, patient.
Hand, Horseshoe, Arrow -> You have work to do. With Your hands. The Arrow will not let you slow down.
Click picture to enlarge and download.

Podziel się / Share this
Comments are closed.