Tag: Paulina

Diabeł – Devil ?>

Diabeł – Devil

Diabeł w tarocie. Oznacza nałogi, hazard, uzależnienia, skrajny materializm… Wolę jednak o nim myśleć inaczej. Inteligencja, zaradność, zdrowy egoizm. Nie jest skory do przysług, ale jeśli coś mu się opłaca, nie zawiedzie ;) Devil in the Tarot. He means addictions, gambling addiction, extreme materialism … But I prefer to think of him differently. Intelligence, resourcefulness, healthy selfishness. He is not prone to favors, but if anything pays off, he does not disappoint you ;)

Podziel się / Share this
Kompilacje – Compilations ?>

Kompilacje – Compilations

 Zaczęło się od karty 9 Pucharów z talii Tarot of Trees. Nie wiedziałam, co o niej myśleć. Wyjęłam więc tę kartę z innych posiadanych tarotów. W tamtej chwili / grudzień 2015 / miałam ich osiem. Pomysł ten okazał się bardzo pomocny w rozumieniu karty. I jak widać na zestawieniu poniżej, może ona mieć wiele znaczeń :) Vampyres Tarot – Spełnienie pragnień Hidden Realm – Zaspokojenie pragnienia, po prostu woda Dark Grimoire – Znów zaspokojenie pragnienia, ale również odpoczynek w samotności Tarot…

Czytaj więcej / Read More Czytaj więcej / Read More

Podziel się / Share this